7141 JIG BEAN

135฿

V7141TI-2.5#8   หัวจิ๊กVMC7141TI 2.5 กรัม เบ็ดเบอร์8 ราคาตั้ง 135 บาท

V7141TI-2.5#6   หัวจิ๊กVMC7141TI 2.5 กรัม เบ็ดเบอร์6 ราคาตั้ง 135 บาท

V7141TI-2.5#4   หัวจิ๊กVMC7141TI 2.5 กรัม เบ็ดเบอร์4 ราคาตั้ง 135 บาท

V7141TI-3.5#8   หัวจิ๊กVMC7141TI 3.5 กรัม เบ็ดเบอร์8 ราคาตั้ง 135 บาท

V7141TI-3.5#6   หัวจิ๊กVMC7141TI 3.5 กรัม เบ็ดเบอร์6 ราคาตั้ง 135 บาท

V7141TI-3.5#4   หัวจิ๊กVMC7141TI 3.5 กรัม เบ็ดเบอร์4 ราคาตั้ง 135 บาท

V7141TI-4.5#6   หัวจิ๊กVMC7141TI 4.5 กรัม เบ็ดเบอร์6 ราคาตั้ง 135 บาท

V7141TI-4.5#4   หัวจิ๊กVMC7141TI 4.5 กรัม เบ็ดเบอร์4 ราคาตั้ง 135 บาท

 

High quality components

หมวดหมู่: